با ما تماس بگیرید۴۲۲۳۷۲۳۰ - ۰۶۱
تماس با ما

آدرس ما : کوچه ساسان (جنب پاساژ امین) – نبش خیابان فولادیان – طبقه دوم
شماره های تماس با ما : ۴۲۲۳۷۲۳۰ – ۴۲۲۶۱۰۸۲
پست الکترونیکی : info@faradez.ir
وب سایت ما : www.faradez.ir